Baltský den kódování 2020

20. října

Jeden den tři země

Cílem Baltského dne kódování je zvýšit povědomí o důležitosti kódování a digitálních dovedností a umožnit každému v pobaltských státech účastnit se akcí souvisejících s bezplatnými technologiemi a kódováním v jejich místních jazycích.

Baltský den kódování

Zástupný text

Další zástupný text