Vaše data, vaše soukromí

Respektujeme soukromí vašich dat

Zásady ochrany osobních údajů

Obecná doložka

Zásady ochrany osobních údajů online, základní zásady důvěrnosti a ochrany soukromí a zájmová vzdělávací instituce „European Programming School“ zřízená Mezinárodním školicím střediskem SIA Riga (registrační číslo LR IZM č. 3351803339) spolupracující se registrovanou ochrannou známkou „Datorium“ (dále - Datorium) respektují následující osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa nebo telefonní číslo, soukromí a důvěrnost. Osobní údaje, které takto poskytnete, jsou uloženy na bezpečném místě, jsou dostupné pouze speciálně určeným zaměstnancům nebo pověřeným zástupcům a slouží pouze k prodeji našich produktů nebo k lepšímu poskytování služeb našim zákazníkům. Datorium nezveřejňuje osobní údaje jiným organizacím, pokud si toho nejsou vědomy během registračního procesu.

Shromažďování informací

Při procházení webu Datorium to anonymně. Osobní údaje nejsou registrovány. Některé části našich webových stránek vás však mohou požádat, abyste nám dobrovolně poskytli vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy atd. Použití těchto údajů je určeno pro korespondenci, registraci stránek, nákupy nebo pro účast v online výzkumu. Datorium může také vytvářet elektronické komunikace nabízením připojení k našemu oddělení služeb zákazníkům, webmasterovi nebo jiným. Lze jej použít pouze v rámci Datorium k dalšímu zlepšení našeho zákaznického servisu. Datorium může sledovat své webové stránky s informacemi o návštěvách. Například se zaznamenávají statistiky, které ukazují počet denních návštěvníků webu, počet denních žádostí přijatých pro konkrétní soubory stránek a země, ze kterých byl požadavek splněn. Tato sada statistik se používá k přizpůsobení a údržbě webových stránek potřebám zákazníků, ale statistiky nezahrnují a nemohou zahrnovat osobní údaje. Existuje technologie nazývaná „cookies“, která se používá k poskytování relevantních informací z webové stránky. Cookie je část dat, která web může odeslat do vašeho prohlížeče a poté uložit do vašeho systému. Některé weby Datorium mohou používat „cookies“ nebo „pixelové značky“. Cookie je část dat, která web může odeslat do vašeho prohlížeče a poté uložit do vašeho systému.

Soubory cookie nám umožňují lépe sloužit návštěvníkům webových stránek tím, že stránku upraví speciálně pro tohoto uživatele. Pixelové značky (webový maják, bodová značka, pixelová značka) se používají k identifikaci jedinečných souborů cookie a pomáhají nám určit, která reklama přivedla uživatele na konkrétní web. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o přijetí souboru cookie, což vám dává možnost jej přijmout nebo ne. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepovolit, budou zakázány také značky pixelů. Informace získané prostřednictvím souborů cookie a pixelů jsou anonymní a nelze je identifikovat osobně. Získané informace nezahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

Použití informací

Datorium může použít informace, které poskytnete, například ke zlepšení zákaznických služeb, posouzení zájmu zákazníků o naše produkty a služby nebo k informování uživatelů o nových produktech a programech. Tyto nabídky mohou být založeny na informacích získaných z výzkumu, informací zobrazujících výběr nákupů nebo e-mailu přijatém z webu Datorium. Jakýkoli seznam používaný k zasílání nabídek produktů nebo služeb je vytvořen a udržován v souladu s přísnými pravidly týkajícími se bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů zákazníků. Můžete si kdykoli vyžádat kopii svých osobních údajů, nechat je opravit nebo vymazat z naší databáze.

Zveřejňování informací

Protože jednotlivé informace v držení Datorium jsou považovány za důvěrné, je naší politikou nesdělovat osobní informace získané online třetím stranám, pokud to není vyžadováno donucovacími orgány, pro právní nebo vládní vyšetřování nebo stíhání. Datorium neprodává, nepronajímá ani nepřenáší osobní údaje jiným společnostem.

Další webové stránky

Webové stránky Datorium mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a my podnikáme nezbytné kroky pro připojení pouze k webovým serverům, které mají stejné vysoké standardy a respektují soukromí. Nejsme však odpovědní za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek.