Baltic Coding Day 2020

20 oktober

En dag tre länder

Syftet med Baltic Coding Day är att öka medvetenheten om vikten av kodning och digitala färdigheter och göra det möjligt för alla i de baltiska staterna att delta i de kostnadsfria teknik- och kodningsrelaterade evenemangen på sina lokala språk.

Baltic Coding Day

Platshållartext

Ytterligare en platshållartext