Pavasara skola 2022

pavasara skola skolotajiem

EU Codeweek Pavasara skola 2022 – digitālo iemaņu konference skolotājiem  

Ikviens skolotājs ir aicināts piedalīties digitālo iemaņu konferencē „EU CodeWeek pavasara skola 2022“. Konference notiks klātienē 16. – 17. martā Dobeles Valsts ģimnāzijā. Pasākums ir paredzēta skolotājiem bez priekšzināšanām programmēšanā. Ikviens skolotājs ir aicināts piedalīties – gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolotāji. Pasākumu organizē programmēšanas skola „Datorium“ sadarbībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu „EU CodeWeek“ un programmēšanas skolu „Learn IT“.

Konferenzen laikā skolotāji:
– iepazīsies ar Eiropas Savienības programmēšanas nedēļas iniciatīvas mērķiem, resursiem un kopienu.
– mentoru vadībā apgūs jaunus rīkus skolēnu interaktīvas iesaistes un motivācijas vecināšanai gan klātienes, gan attālināto nodarbību laikā;
– iepazīsies ar pašmāju un ārvalstu kolēģu pieredzes stāstiem par EU CodeWeek aktivitāšu īstenošanu;
– kā arī izveidos EU CodeWeek aktivitāšu plānu Latvijas skolēniem, kas būs pieejams īstenošanai visās Latvijas skolās 2022. gada „EU CodeWeek“ nedēļā no 8. – 23. oktobrim.
Kommt es zur EU CodeWeek?
ES programmēšanas nedēļa (EU CodeWeek) ir brīvprātīga iedzīvotāju kustība, kas veltīta radošumam, problēmu risināšanai un sadarbībai, izmantojot programmēšanu un citas digitālās prasmes. Pamatideja ir padarīt programmēšanu populārāku, parādīt jauniešiem, pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā ar programmēšanas palīdzību īstenot idejas, kliedēt maldīgus priekšstatus par programmēšanas prasmēm un sapulcināt kopā motivētus cilvēkus, kuri Velas tās apgūt. Vairāk par šo iniciatīvu lasiet https://codeweek.eu/
ES programmēšanas nedēļas iniciatīvu 2013. gadā aizsāka Eiropas digitālās programmas jaunie padomdevēji. Eiropas Komisija atbalsta ES programmēšanas nedēļu Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros. Digitālās izglītības rīcības plānā Komisija īpaši mudina skolas pievienoties šai iniciatīvai. Merķis ir palīdzēt lielākam skaitam jauniešu apgūt programmēšanas un mūsdienīgas digitālās prasmes.

Pateicamies CodeWeek pavasara skolas atbalstītājiem – uzņēmumiem Google, Learn IT, Dobeles dzirnavnieks, ZELT.

Pieteikties-Konferenzen: https://link.datorium.eu/codeweek2022

Papildus informācijai par konferenci lūdzam sazināties ar Jauniešu programmēšanas skolas Datorium vadītāju Anželu Džafarovu info@datorium.eu oder +371 29802323

Teile diesen Beitrag

Auf facebook teilen
Auf linkedin teilen
Auf twitter teilen
Auf telegram teilen
Auf vk teilen
Auf reddit teilen
Auf pinterest teilen
Auf google teilen
Auf email teilen

Mehr zu entdecken