Павасара школа 2022

Павасара школа сколотайем

EU Codeweek Pavasara skola 2022 – digitālo iemaņu konference skolotājiem  

Ikviens skolotājs ir aicināts piedalīties digitālo iemanu konferencē «EU CodeWeek pavasara skola 2022». Konference notiks klātienē 16. – 17. martā Dobeles Valsts ģimnāzijā. Pasākums ir paredzēta skolotājiem bez priekšzināšanām programmēšanā. Ikviens skolotājs ir aicināts piedalīties – gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolotāji. Pasākumu организует программу школы «Datorium», созданную Европейской Комиссией по инициативе «EU CodeWeek» и программу школы «Learn IT».

Конференции laika skolotāji:
– iepazisies ar Eiropas Savienības programmēšanas nedēļas iniciatīvas merķiem, resursiem un kopienu.
– mentoru vadībā apgus jaunus rīkus skolēnu interaktīvas iesaistes un motivācijas vecinashanai gan klatienes, gan attalinato nodarbību laika;
– iepazīsies ar pašmāju un arvalstu kolēģu pieredzes stāstiem par EU CodeWeek aktivitāšu istenošanu;
– kā arī izveidos EU CodeWeek aktivitāšu planu Latvijas skolēniem, kas būs pieejams īstenošanai visās Latvijas skolās 2022. gada “EU CodeWeek” неделя № 8. – 23. окт.
Kas ir EU CodeWeek?
ES programmēšanas nedēļa (EU CodeWeek) ir brīvprātīga iedzīvotāju kustība, kas veltīta radošumam, problemu risināšanai un sadarbībai, izmantojot programmēšanu un citas digitalas prasmes. Pamatideja л padarīt programmēšanu populārāku, parādīt jauniešiem, pieaugušajiem ип vecāka gadagājuma cilvēkiem, KA ар programmēšanas palīdzību īstenot Idejas, kliedēt maldīgus priekšstatus пар programmēšanas prasmēm ип sapulcināt kopā motivētus cilvēkus, Kuri Veļas tās apgūt. Vairak par šo iniciatīvu lasiet https://codeweek.eu/
Программа ES была запущена в 2013 году. Eiropas Komisija atbalsta ES programmēšanas nedēļu Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros. Digitalas izglītības rīcības plana Komisija īpaši мудрина skolas pievienoties šai iniciatīvai. Mērķis ir palīdzēt lielākam skaitam jauniesu apgut programmēšanas un musdienīgas digitalas prasmes.

Pateicamies CodeWeek pavasara skolas atbalstītājiem – uzņēmumiem Google, Learn IT, Dobeles dzirnavnieks, ZELT.

Конференция по питанию: https://link.datorium.eu/codeweek2022

Papildus informācijai par konferenci ludzam sazināties ar Jauniesu programmēšanas skolas Datorium vadītāju Анжелу Джафарову [email protected] вай +371 29802323

Поделиться этой записью

Поделиться в facebook
Поделиться в linkedin
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в vk
Поделиться в reddit
Поделиться в pinterest
Поделиться в google
Поделиться в email

Больше, чтобы исследовать

программирование

Я плохо разбираюсь в математике, могу ли я изучить кодирование / программирование?

Краткий ответ: Абсолютно да, я преподавал математику в университетах (в основном математику высшего уровня или так называемое исчисление, где вы изучаете производные, интегралы и дифференциальные уравнения).