Hüküm ve Koşullar

Genel fıkra

SIA "Riga Uluslararası Öğrenim Merkezi" kayıt no. 40103978328, "Avrupa Kodlama Okulu" nu kuran (Letonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından tescil numarası 3351803339 olan) ve bundan böyle Datorium olarak anılacak tescilli "Datorium" markası altında çalışan Bir yandan ve bundan böyle Öğrenci olarak anılacak olan Datorium'ye kayıtlı bir öğrencinin ebeveyni veya velisi, diğer yandan bundan sonra Ebeveynler olarak anılacaktır, aşağıdaki sözleşmeyi imzalar.

 1. Datorium hakları ve yükümlülükleri

 1. Datorium, nitelikli öğretmenlerin rehberliğinde çevrimiçi veya çevrimdışı olarak 90 dakikalık dersler sağlar.
 2. Datorium, uygun sınıf veya çevrimiçi teknik koşullar sağlar.
 3. Datorium, Ebeveynlere abonelik için ön ödemeli bir fatura gönderme ve Ebeveynlerden bir abonelik ücreti alma hakkına sahiptir.
 4. Datorium, Velileri bilgilendirmek için ders programında zamanında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 1. Ebeveynlerin ve Öğrencilerin hak ve yükümlülükleri

 1. Öğrenci, derslere zamanında ve planlanmış düzenli bir şekilde katılmayı taahhüt eder.
 2. Uzun süreli (2 dersten fazla) derslere katılamayan Öğrenci veya Veli Datorium'yi zamanında bilgilendirir.
 3. Öğrenci, Datorium ücretli derslere ancak aylık üyelik ücreti uygulandığında ve Datorium'ye borcu yoksa katılma hakkına sahiptir.
 4. Öğrenci, Datorium'yi ve üçüncü taraf ekipmanı ve dijital materyalleri özenle işlemeyi taahhüt eder. Diğer katılımcıların kişisel fiziksel veya dijital eşyalarına saygı gösterin.
 5. Okullarda veya ötesinde temiz ve düzenli bir Datorium sınıfı tutun. Datorium sanal sınıfların (Discord veya Zoom gibi) kurallarına göre davranın.
 6. Öğrenci veya aile temsilcisi, Datorium veya üçüncü şahıslara maddi hasar verirse ve ilgili tüm masrafları karşılar / geri öderse, ebeveyn tüm sorumluluğu üstlenir.
 7. Öğrenci, dersler sırasında Datorium ve öğretmenlerinin talimatlarını takip etmelidir.

 1. 100% para iade garantisi

 1. 100% para iade garantisi, Datorium tarafından sağlanan koşulsuz bir para iade garantisidir.
 2. 100% para iade garantisi seçeneği, bu garantiyle ilgili olarak satın alma yerinde belirtilen tarih ve saate kadar Ebeveynler (veya bu madde kapsamında ödemeyi yapan diğer kişiler) tarafından kullanılabilir.
 3. Bu tarih ve saatten sonra, 100% para iade garantisi Datorium için zorunlu değildir.
 4. 100% para iade garantisi almak için Ebeveynler veya adına veya Ebeveyn adına diğer ödeyenler, garantinin geçerli olduğu son tarih ve saatten önce bunu yazılı olarak (Datorium web sitesinde sağlanan yollarla) talep etmelidir.
 5. 100% para iade garantisi, Ebeveynlerin veya diğer ödeyenlerin üçüncü şahıslara ödediği ücretleri ve komisyonları içermez (banka ücretleri, para transferi ücretleri gibi).

 1. Abonelik ücreti

 1. Datorium, ücretli kursları ve dersleri için abonelik ücreti alır.
 2. Abonelik ücreti satın alma anında belirtilir ve satın alma sonrasında değiştirilemez.
 3. Abonelik ücreti önceden tanımlanmış bir süre için uygulanabilir veya Ebeveyn aboneliği iptal edene kadar yürürlükte olabilir.
 4. Datorium, Ebeveyn veya ebeveyn adına ödeyen tarafından onaylanan yollarla abonelik ücreti talep etme hakkına sahiptir. Ücret, abonelik anında gösterilen sıklıkta ve Ebeveyn veya ödeyen tarafından kabul edilerek otomatik olarak tahsil edilebilir.
 5. Alınan tutar, önceden haber verilmeksizin, Ebeveyn veya ödeyen tarafından sağlanan hesaptan veya ödeme kartından otomatik olarak borçlandırılabilir.
 6. Ebeveynler, aynı abonelik ödemesinin yinelenen tarih ve saatinden önce herhangi bir zamanda bir sonraki abonelik ücretini durdurabilir.

 1. Son hükümler

 1. Bu hüküm ve koşullar, elektronik formun onaylandığı andan itibaren geçerlidir.

 2. Datorium, bu hüküm ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir, ancak bunlar yalnızca değişiklik olayından sonra bunları kabul edenler için yürürlükte olacaktır.
 3. Öğrenci veya Ebeveyn veya temsilcileri yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlal ederse veya yerine getirmezse, Datorium, Öğrenciyi Datorium kurslarından, derslerinden ve sınıflarından hariç tutma hakkına sahiptir.

 4. Ebeveynin abonelik ücreti borcu varsa, Datorium, anlaşma çerçevesinde Öğrencinin derslere, kurslara ve derslere katılmasını yasaklayabilir ve Ebeveyn verilerini yasal olarak borç tahsilat şirketine aktarabilir.

 5. Ders süresince Datorium, video ve ekran kaydı yapma, fotoğraf ve ekran görüntüsü alma ve elde edilen materyalleri firmanın ihtiyaçları için kullanma hakkına sahiptir.

 6. Şartlar ve Koşulların uygulanmasından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, müzakere yoluyla çözülecektir, ancak herhangi bir anlaşmaya varılmazsa, bu Anlaşmadan veya bu Anlaşmanın ihlali, feshi veya geçersizliğinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, anlaşmazlık veya iddia, Letonya Cumhuriyeti mevzuatı temelinde çözüldü. Böyle bir anlaşmaya varılmazsa, uyuşmazlıklar Letonya Cumhuriyeti mahkemesinde çözülür veya borçlar Letonya Cumhuriyeti'nin yasal düzenlemelerine uygun olarak üçüncü bir tarafa aktarılır (devir gerçekleşir).

 7. Taraflar, sözleşmenin tüm maddelerini kabul eder ve Datorium web sitesindeki elektronik formları doldurup onaylayarak onaylar.